Loading..

Politică de confidenţialitate

Orice informaţie cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal de pe acest website.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Ayt Lider Grup S.R.L. are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana. Scopul colectării datelor este furnizarea de bunuri, iar aytlidergrup.ro garantează ca nu le va folosi sau prelucra in alte scopuri fără consimțământul dumneavoastră. 

Ayt Lider Grup se angajează sa nu facă spam.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.

Utilizatorul este in întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra contului si parolei asociate accesului la serviciile site-ului condiționate de logare. In cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, Ayt Lider Grup nu isi asuma nicio responsabilitate fata de consecințele ce pot apărea. Daca utilizatorul constata o utilizare neautorizata a contului sau, trebuie sa anunțe Furnizorul in cel mai scurt timp. 


Declinarea responsabilitatilor 

Ayt Lider Grup nu oferă nicio garanție cu privire la funcționarea site-ului sau corectitudinea informațiilor prezentate in cadrul acestuia. Totuși, aytlidergrup.ro se preocupa sa actualizeze informațiile, astfel încât, cat mai puține erori de orice tip sa apară

Dispozitii finale 

Ayt Lider Grup are dreptul de a modifica aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi făcută publica in aceasta pagina si va intra efectiv in vigoare din momentul postării ei pe site.

Orice litigiu apărut intre clienți si Furnizor va fi rezolvat prin cale amiabila. Product Added To Wishlist